Půdní vestavba krok za krokem

Díky půdní vestavbě získáte plnohodnotné bydlení s krásným výhledem. Navíc je finančně výhodnější než přístavba nebo nadstavba. Ale jak na to? Samotné realizaci předchází posouzení půdy. Poradíme, na co byste se měli zaměřit.

Je půda pro vestavbu vhodná?

Nejdříve je potřeba zjistit, jestli je půda pro vestavbu použitelná. S tím vám poradí statik a architekt. Posoudí nejen stávající stav půdy, ale také dispozici jejího prostoru. Spolupracujeme s projektovým studiem, které vám můžeme doporučit

Výška místnosti

Zásadní roli hraje minimální světlá výška místnosti, kterou stanovuje vyhláška č. 268/2009 Sb. U podkroví to je 2 300 mm na minimálně 50 % plochy. Nejmenší povolenou výškou u nadezdívky je 1 300 mm. Jak je na tom vaše půda, zjistíte změřením její aktuální výšky mezi krovem a podlahou. Musíte od ní však odečíst plánovanou podlahu a strop. Pokud bude výška na větší části více než 2 300 mm, máte vyhráno. A pokud ne, pořád není nic ztraceno. Potřebné milimetry je možné získat například náhradou podhledu nadkrokevní izolací, použitím co nejmenší konstrukce, lehkou podlahou ze sádrovláknitých desek, tenčí, ale lepší izolací. Také je možné vybourat stávající podlahu nebo zhotovit nový krov. Nejlepší řešení vám poradí architekt nebo projektant.

Střecha

Co se týká střechy, pro půdní vestavbu je nejvhodnější sedlová se sklonem 35°- 55°. Pokud je sklon menší, prostor bude působit stísněně a jeho využití pro bydlení může být komplikované. Výhodou sedlové střechy je, že má na rozdíl od střechy valbové štíty, kam se dají osadit okna. Valbová střecha poskytuje celkově méně prostoru a menší podlahovou plochu, ale dá se také použít.

Přístup na půdu

Na půdu často vede provizorní schodiště nebo dokonce jenom žebřík. Pokud je tomu tak i ve vašem případě, je nutné se nejdříve ujistit, jestli dispozice objektu umožňuje postavení nového schodiště. To musí splňovat normové požadavky na přístup k trvale obydlenému prostoru, jako je minimální šířka 80 cm. Obvykle se doporučuje 16 schodů k překonání výšky 250 cm. Pohodlný přístup je důležitý nejen pro denní využívání, ale především pro děti a starší obyvatele. Také vám usnadní stěhování nábytku.

Statické posouzení konstrukce krovu

Statik krov prohlédne a zjistí, jestli není napadený dřevokazným hmyzem nebo poškozený vlhkostí. Také posoudí jeho únosnost. Jde o to, že zateplení, střešní okna, podhled a případná výměna střešní krytiny za těžší zvýší zatížení konstrukce. Někdy stačí vyměnit jen některé části krovu a zbývající ponechat nebo vyztužit ocelovými pláty. Také je nutné posoudit únosnost stropu mezi nadzemním podlažím a půdou. Nově bude zatížený sádrokartonovými konstrukcemi, podlahou, nábytkem a dalším vybavením. Statik doporučí, jestli je potřeba stávající krov a strop zpevnit jen částečně nebo celý vyměnit.

Projektová dokumentace a povolení

Projektant vám zajistí projektovou dokumentaci přestavby, vyřídíte si stavební povolení a může se začít rekonstruovat.

Postup půdní vestavby

Zrenovujeme střechu

Kromě krovů je potřeba posoudit stav latí a střešní krytiny a případně zajistit jejich výměnu. Postaráme se, aby střecha splňovala protipožární předpisy a byla vybavena bleskosvody.

Zajistíme izolaci

Kvalitní půdní vestavba se neobejde bez pořádné izolace. Je potřeba zaizolovat střechu, stěny i podlahu. Nově vzniklý obytný prostor tak bude chráněný před deštěm, chladem, horkem i hlukem.

Zateplení půdní vestavby

Co se týká materiálů, nejčastěji se používá minerální vata a polystyren. Možností, jak půdní prostor izolovat, je však více.

  • Desky z fenolické pěny – fenolická pěna se získává napěněním fenolformaldehydových pryskyřic, které se napění do bloků a následně opatří aluminiovou vrstvou pro ještě lepší izolaci. 

  • Desky PIR – nazývají se také minerální rouno a tvoří je polyuretanová pěna. 
  • Stříkaná izolace PUR – polyuretanová pěna. 
  • Foukaná tepelná izolace – vyrábí se nejčastěji z celulózy a uplatní se především na obtížně dostupných místech. 
  • Dřevovlánité izolační desky  
  • Izolace z konopí – desky vyráběné z proplétaných konopných vláken bez dalších přísad.

Pod střechu patří také parozábrana, kterou může doplňovat reflexní vrstva odrážející teplo zpátky do místnosti. S otřesy a vlněním vznikajícím chůzí si poradí kročejová izolace.

Izolace může být mezikrokevní i nadkrokevní

Ve většině případů se volí mezikrokevní zateplení, kdy je izolace mezi krokvemi a pod krokvemi ze strany interiéru. Není to ale podmínkou. Jestli chcete, aby byly trámy a krokve vidět, můžeme aplikovat nadkrokevní izolaci na prkenný záklop a poté na vrstvě izolace zhotovit střešní krytinu na laťování.

Izolace proti vlhkosti

Tepelnou izolaci je potřeba chránit před zatékáním do konstrukce. Tomu předejdeme kvalitní střešní krytinou s pojistnou hydroizolací. Ta musí být umístěna z vnější strany konstrukce. Dále je nutné zabránit kondenzaci vodních par uvnitř konstrukce. Toho docílíme aplikací už zmiňované parozábrany. Jde o neprodyšnou vrstvu nejčastěji tvořenou PE fólií, která zamezí vniknutí vodních par do konstrukce a jejich zkondenzování. Při montáži hraje velkou roli pečlivost a opatrnost, aby se fólie nepoškodila. Stačí malý otvor a může dojít k navlhnutí konstrukce, zplesnivění dřeva a tepelným ztrátám.

Prosvětlíme prostory

Prosvětlení prostor půdní vestavby je možné provést několika způsoby. Závisí především na typu střechy a zástavby. Kromě střešních oken můžete mít okna ve štítových zdech nebo vám vybudujeme vikýř. Další možností je světlosvod. Okna by měla být umístěná 90 cm od podlahy. V nabídce jsou varianty s horním i spodním otvíráním.

Vystavíme příčky

Pro výstavbu příček a stropů se nejčastěji používají sádrokartonové, sádrovláknité nebo dřevotřískové desky. Jejich velkou předností je jednoznačně rychlá a suchá výstavba. Navíc tolik nezatíží nosnou konstrukci, snadno do nich namontujete instalace a jsou rovným podkladem pro obklady. Dá se na ně bez problémů aplikovat omítka, malba nebo tapety. Tam, kde to únosnost dovolí, je možné postavit příčky z tradičních zdicích materiálů, jako jsou cihly příčkovky nebo pórobetonové tvárnice. Jsou sice těžší, ale také dostatečně pevné a můžete na ně zavěsit umyvadlo, skříňku nebo WC.

Postaráme se o veškeré instalace

Půdní vestavbu napojíme na elektrické, vodovodní a odpadní rozvody.

Omítky, obklady a další dokončovací práce

Od omítek po vymalování a pokládku podlahy. Postaráme se o veškeré dokončovací práce. V rámci půdní vestavby vám můžeme dodat také koupelnu na klíč včetně zařizovacích předmětů.

Inspirace pro půdní vestavby

Postarali jsme se o kompletní rekonstrukci podkroví v několika domech, rádi pomůžeme i vám. Abyste měli představu o rozpočtu, připravíme pro vás nezávaznou cenovou nabídku zdarma.