Jak dlouho trvá hrubá stavba

Když je hotový projekt, dá se hrubá stavba zvládnout rychle. Připravili jsme pro vás přehled prací a přibližnou délku jejich realizace. Dozvíte se, jak dlouho trvá základová deska, zdivo nebo střecha.

Výstavbu ovlivňuje velikost a členitost domu, množství pracovních sil, ale také počasí a technologické postupy. Jinak bude trvat hrubá stavba svépomocí o víkendech a jinak v plném pracovním nasazení.

Harmonogram stavby

Abyste si udělali představu, jak stavíme my, probereme postupně jednotlivé fáze stavby domu krok za krokem.

Zaměření

Spolupracujeme s profesionálním geodetem, který stavbu podle projektu přesně vytyčí. Pokud si to budete přát, vypracuje také geometrický plán.

Zemní práce související se zakládáním stavby

Zemní práce zajišťujeme pomocí techniky. Abychom předešli prostojům, přizpůsobíme její nasazení plánovanému objemu zemních prací. Veškeré zemní práce včetně zaměření stihneme zrealizovat do týdne.
Realizace: do týdne

Založení základů objektu

Způsob výstavby určuje projektant podle typu podloží. Stavbu většinou zakládáme základovými pasy, které překryjeme vrstvou podkladního betonu vyztuženého armaturou. Spolupracujeme s několika betonárkami a pro vaši stavbu zvolíme tu, která bude nejblíž. Ušetříme tím peníze i čas. 
Realizace: do týdne

Základová deska

Následně vybetonujeme základovou desku. Zajistíme kanalizaci a prostupy na sítě. Aby byl beton vylitý ve stejné tloušťce vrstvy, vystavíme nejdřív bednění. Než budeme se stavbou pokračovat, necháme desku zhruba 3 týdny vyzrát.
Realizace: do týdne

Hydroizolace a izolace proti radonu

Protiradonovou izolaci a hydroizolaci zajistíme modifikovanými asfaltovými pásy nebo PVC fólií. Nejdřív připravíme podklad. Z povrchu odstraníme kamínky a další ostré předměty (mohly by protrhnout asfaltové pásy), ale také prach a další nečistoty. Čistý a suchý povrch napenetrujeme. Tím dosáhneme lepší přilnavosti asfaltového pásu k základové desce.
Realizace: do 3 dní

Zdivo a věnec

Vyzdíme obvodové zdi, nosné zdivo a zhotovíme betonový věnec, který je zpevní. Realizace zdiva trvá většinou od 2 do 4 týdnů. Věnec necháme 3 týdny vyzrát. Pro technologii zdiva jsme schopni zajistit dodávku veškerých zdicích systémů: 

 • Porotherm 
 • Heluz 
 • Klimatherm 
 • Ytong  
 • Sendwix 

Realizace: od 2 do 4 týdnů

Stropy

Po vyzrání věnce na něj položíme strop. Pro technologii stropů zajišťujeme dodávku veškerých stropních systémů: 

 • Dřevěné stropy – realizace do týdne  
 • Skládané stropy Miako – 4 týdny  
 • Panelové systémy Spirol – týden 
 • Monolitické železobetonové stropy – 4 týdny + 21 dní zrání 

Realizace: 1-4 týdny dle typu systému

Krov a střecha

Zhotovíme krov, zajistíme izolaci a položíme střešní krytinu. Pro technologii krovu dodáváme klasické sbíjené krovy z hranolového řeziva, popřípadě sbíjené dřevěné vazníky. Veškeré práce dokončíme během jednoho až dvou týdnů. Krytinu dodáme skládanou z keramických nebo betonových tašek, plechovou z prefabrikovaných dílců nebo falcovanou. Pokládku zajistíme do 2 týdnů. Ploché střechy provádíme z foliových PVC izolací včetně spádových vrstev tepelné izolace. Tento typ střechy zhotovíme do 2 týdnů.
Realizace: 2-4 týdny

Komín

Pokud je plánovaný komín, vystavíme ho ještě před zaklopením střechy. 

 • Nerezový prefabrikovaný komín – 1 den 
 • Zděný komín – 3-4 dny

Realizace: 1-4 dny podle typu

Okna a dveře

Můžeme vám dodat uzavřenou hrubou stavbu, která obsahuje také okna a vstupní dveře. Zajistíme zaměření otvorů a výrobu oken podle vašeho výběru. Výroba trvá 4-8 týdnů, montáž pak 1-2 dny. V rámci rozšířené hrubé stavby zhotovujeme také sádrokartonové příčky a další práce na přání.
Realizace: 5-8 týdnů

Železobetonové schodiště

Také vám můžeme zhotovit železobetonové schodiště na míru.

Hrubá stavba rodinného domu už 
za 3 měsíce

Sečteno podtrženo, hrubou stavbu vám postavíme během 3-5 měsíců. Uzavřenou hrubou stavbu s okny a vstupními dveřmi za 5-8 měsíců. Zajímá vás, jak dlouho trvá dokončit dům od hrubé stavby? Přečtěte si článek Za jak dlouho se dá postavit zděný dům.