Reference: ostatní

XY

hrubých staveb

XY dní

průměrná délka výstavby

XY

let zkušeností